Детские сады

Рубрика в процессе разработки

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Шумен, община Венец, село Осеновец, ул. "Еделвайс" 11, Телефон: 05343/2182

Посмотри на карте

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Шумен, община Хитрино, село Хитрино, ул. "Ален мак" 2, Телефон: 05341/2237

Посмотри на карте

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Шумен, община Никола Козлево, село Хърсово, ул. "Никола Йонков Вапцаров" 3, Телефон: 05324/202

Посмотри на карте

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Шумен, община Смядово, село Янково, Телефон: 05352/363

Посмотри на карте

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Пристое, ул. "Млада гвардия" 6, Телефон: 0894 374 561

Посмотри на карте

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Шумен, община Венец, село Ясенково, ул. "Надежда" 32, Телефон: 053434/320

Посмотри на карте

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Шумен, община Нови пазар, село Мировци, ул. "Н. Й. Вапцаров" 7, Телефон: 05329/231

Посмотри на карте

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Шумен, община Хитрино, село Живково, ул. "Тополите" 2, Телефон: 05347/231

Посмотри на карте

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Шумен, община Никола Козлево, село Пет могили, ул. "Васил Левски" 3, Телефон: 05320/2364, 05320/2443

Посмотри на карте

ЦДГ "Синчец"

Адрес: област Шумен, община Нови пазар, село Стоян Михайловски, ул. "Ал. Стамболийски" 3, Телефон: 053221/276

Посмотри на карте

ЦДГ "Славейче"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Гусла, ул. "Н. Й. Вапцаров" 2, Телефон: 05363/365

Посмотри на карте

ЦДГ "Славейче"

Адрес: област Шумен, община Велики Преслав, село Драгоево, ул. "Девети септември" 4, Телефон: 05332/2078

Посмотри на карте

ЦДГ "Славейче"

Адрес: област Шумен, община Върбица, град Върбица, ул. "Ал. Стамболийски" 26, Телефон: 0885 301 430, 05391/2137

Посмотри на карте

ЦДГ "Славейче"

Адрес: община Шумен, село Саламаново, ул. "Александър Стамболийски" 1

Посмотри на карте

ЦДГ "Славейче"

Адрес: област Шумен, община Хитрино, село Черна, ул. "Искър" 29, Телефон: 05342/346

Посмотри на карте

ЦДГ "Слънце"

Адрес: област Шумен, община Върбица, село Станянци, ул. "Пирин" 1, Телефон: 0885 301 435, 05391/2057

Посмотри на карте

ЦДГ "Слънчево детство"

Адрес: област Шумен, община Каолиново, село Климент, ул. "Мир" 6

Посмотри на карте

ЦДГ "Слънчево детство"

Адрес: област Шумен, община Никола Козлево, село Крива река, ул. "Георги Димитров" 15, Телефон: 05379/230

Посмотри на карте

ЦДГ "Слънчо"

Адрес: област Шумен, община Нови пазар, село Памукчии, ул. "Трети март" 2а, Телефон: 053220/479

Посмотри на карте

ЦДГ "Снежанка"

Адрес: област Шумен, община Венец, село Изгрев, ул. "Лудогорие" 57, Телефон: 053435/373

Посмотри на карте