Карта
Блокнот ()
Детские сады - в г. Шумен, Центр

Рубрика в процессе разработки

ОДЗ "Щурче"

Адрес: град Шумен, ул. "Цвята Кънчева" №12, Телефон: 054/86-98-80

Посмотри на карте

ЦДГ №1 "Звънче"

Адрес: град Шумен, ул. "Димитър Благоев" 12, Телефон: 054/87-74-94

Посмотри на карте

ЦДГ №10 "Брезичка"

Адрес: град Шумен, ул. "Август Попов" 22, Телефон: 054/87-52-19

Посмотри на карте

ЦДГ №31

Адрес: град Шумен, ул. "Българско опълчение" 2, Телефон: 054/85-43-23

Посмотри на карте

ЦДГ №35 "Изворче"

Адрес: град Шумен, ул. "Кирил и Методий" 57, Телефон: 054/87-73-27

Посмотри на карте

ЦДГ №5 "Латинка"

Адрес: град Шумен, ул. "Любен Каравелов" №4, Телефон: 054/86-27-31

Посмотри на карте