Детские сады

Рубрика в процессе разработки

ОДЗ

Адрес: област Русе, община Борово, град Борово, ул. "Кирил и Методий" 2, Телефон: 08140/2730

Посмотри на карте

ОДЗ "Звънче"

Адрес: област Русе, община Ветово, село Смирненски, ул. "Средна гора" №1, Телефон: 08165/334

Посмотри на карте

ОДЗ "Здравец"

Адрес: област Русе, община Ветово, град Гложево, ул. "Димитър Благоев" №40, Телефон: 08324/2424

Посмотри на карте

ОДЗ "Мечо Пух"

Адрес: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, ул. "Христо Ботев" №1, Телефон: 08131/2288

Посмотри на карте

ОДЗ "Приказен свят"

Адрес: община Русе, село Николово, ул. "Мургаш" №6, Телефон: 08118/2567

Посмотри на карте

ОДЗ "Райна Княгиня"

Адрес: община Русе, село Мартен, Телефон: 08117/2251

Посмотри на карте

ОДЗ "Стадиона"

Адрес: област Русе, община Бяла, град Бяла, ул. "Васил Левски" №58, Телефон: 0817/734-79

Посмотри на карте

ОДЗ "Щастливо детство"

Адрес: област Русе, община Ветово, град Ветово, ул. "Г. С. Раковски" №2, Телефон: 08161/2216

Посмотри на карте

ЦДГ "Ален мак"

Адрес: област Русе, община Иваново, село Иваново, ул. "Митко Палаузов" 3, Телефон: 08116/2246

Посмотри на карте

ЦДГ "Звънче"

Адрес: община Русе, село Червена вода, ул. "Отец Паисий" №2, Телефон: 08115/2391

Посмотри на карте

ЦДГ "Кирил и Методий"

Адрес: област Русе, община Две Могили, град Две Могили, ул. "Пловдив" 8, Телефон: 08141/2782

Посмотри на карте

ЦДГ "Кокиче"

Адрес: област Русе, община Иваново, село Тръстеник, ул. "Русчук" №3, Телефон: 08145/2203

Посмотри на карте

ЦДГ "Латекс"

Адрес: област Русе, община Бяла, град Бяла, ул. "Г. С. Раковски" №8, Телефон: 0817/720-77

Посмотри на карте

ЦДГ "Люляк"

Адрес: област Русе, община Бяла, село Копривец, ул. "Оборище" №1, Телефон: 08125/2237

Посмотри на карте

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Русе, община Бяла, град Бяла, ул. "Кап. Атанас Бендерев" №8, Телефон: 0817/725-21

Посмотри на карте

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Русе, община Сливо поле, село Малко Враново, ул. "Еделвайс" №16, Телефон: 08134/265

Посмотри на карте

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Русе, община Бяла, град Бяла, ул. "Цар Асен" 16, Телефон: 0817/721-83

Посмотри на карте

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Русе, община Две Могили, село Баниска, ул. "Хан Исперих" 13, Телефон: 08147/246

Посмотри на карте

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Русе, община Бяла, село Полско Косово, ул. "Христо Ботев" №1, Телефон: 08128/476

Посмотри на карте

ЦДГ "Роза"

Адрес: община Русе, село Ново село, ул. "3-ти март", Телефон: 08113/2246

Посмотри на карте