Детские сады - в обл. Плевен, Белене

Рубрика в процессе разработки

ОДЗ "Бодра смяна"

Адрес: област Плевен, община Белене, град Белене, ул. "Димитър Благоев" 1, Телефон: 0658/233-51

Посмотри на карте

ОДЗ "Знаме на мира"

Адрес: област Плевен, община Белене, град Белене, ул. "Христо Ботев" 4, Телефон: 0658/226-93

Посмотри на карте

ОДЗ "Мечта"

Адрес: област Плевен, община Белене, град Белене, ул. "Ал. Стамболийски" 1, Телефон: 0658/248-25

Посмотри на карте

ЦДГ "Гергана"

Адрес: област Плевен, община Белене, село Деков, Телефон: 06588/526

Посмотри на карте

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Плевен, община Белене, село Татари, ул. "Георги Димитров" 35, Телефон: 06580/315

Посмотри на карте

ЦДГ "Здравец"

Адрес: област Плевен, община Белене, село Петокладенци, ул. "Витоша" 10, Телефон: 06587/216

Посмотри на карте

ЦДГ "Светлина"

Адрес: област Плевен, община Белене, село Бяла вода, ул. "Ал. Стамболийски" 8 , Телефон: 06581/389

Посмотри на карте