Школы

рубрика в процессе разработки

Гимназия с Преподаване на Чужди Езици "Екзарх Йосиф"

Адрес: гр. Разград, ул."Вапцаров" N10; Телефон/факс: +359 (0)84 662714; +359 (0)84 660286;

Посмотри на карте

Основно Училище "Васил Левски"

Адрес: гр. Разград, ул. "Княз Борис" 62; Телефон/факс: +359 84 662707; +359 84 662707; +359 84 62 74 63

Посмотри на карте

Основно Училище "Иван Сергеевич Тургенев"

Адрес: гр. Разград, ж.к.Орел; Телефон/факс: +359 84 662721; +359 84 662723

Посмотри на карте

Основно Училище "Никола Икономов"

Адрес: гр. Разград, ул."Вардар" No 9; Телефон/факс: +359 (0)84 62-35-14; +359 (0)84 62-46-03

Посмотри на карте

Основно Училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Разград, ул. Н.Й.Вапцаров-10, 7200 Разград; Телефон/факс: +359 (0)84 612250; +359 (0)84 612251;

Посмотри на карте

Основно Училище "Отец Паисий"

Адрес: гр. Разград, ул."Паисий" No 6; Телефон/факс: +359 84 624362; +359 878 957025; +359 878 957026;

Посмотри на карте

Природо-математическа Гимназия "Акад.Никола Обрешков"

Адрес: гр. Разград, бул. "Княз Борис I"; Телефон/факс: +359 (0)84 662709; +359 (0)84 629369

Посмотри на карте

Професионална Гимназия по Икономика "Робер Шуман"

Адрес: гр. Разград,ул."Камчия" No 1; Телефон/факс: +359 (0)84 661245; +359 (0)84 629427

Посмотри на карте

Професионална Гимназия по Облекло "Станка Николица Спасо-Еленина"

Адрес: гр. Разград, ул.Каймакчалан No 9; Телефон/факс: +359 84 660705; +3584 660183; +359 84 660705

Професионална Гимназия по Селско Стопанство и Хранително-Вкусови Технологии "Ангел Кънчев"

Адрес: гр. Разград,бул.Априлско въстание No 103; Телефон/факс: +359 (0)84 66-13-70; +359 (0)84 62-24-26;

Професионална Гимназия по Транспорт и Строителство "Христо Смирненски"

Адрес: гр. Разград, ул."Гаврил Кръстевич" No 1; Телефон/факс: +359 (0)84 624693; +359 (0)84 627482

Посмотри на карте

Професионална Гимназия по Химични Технологии и Биотехнологии "Мария Кюри"

Адрес: гр. Разград, ж.к. "Орел", ПК 23; Телефон/факс: +359 (0)84 /661439; +359 (0)84 /661438

Посмотри на карте

Професионална Техническа Гимназия "Шандор Петьофи"

Адрес: гр. Разград, ул."Проф. Илия Петров" No 1; Телефон/факс: +359 (0)84 660237;

Посмотри на карте

Спортно училище

Адрес: гр. Разград, ул. "Дъбрава" № 2; Телефон/факс: +359 84 62 10 15

Средно Общообразователно Училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Разград, ул."Дъбрава" No2, Телефон/факс: +359 (0)84 662701; +359 (0)84 37391; +359 (0)84 41071

Ученическа Спортна Школа "Р.Бухтев"

Адрес: гр. Разград, ул."Дондуков" № 5; Телефон/факс: +359 84 66 27 20; +359 84 66 27 18