Школы - в обл. Варна, Аврен

рубрика в процессе разработки

ОУ "Д-р Петър Берон"

Адрес: област Варна, 9131 с. Приселци, Телефон: 051 052 070

Посмотри на карте

ОУ "Д-р Петър Берон"

Адрес: област Варна, 9129 с. Царевци, Телефон: 051 002 215,

Посмотри на карте

ОУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9126 с. Дъбравино, Телефон: 05 101 337;

Посмотри на карте

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9134 с. Тръстиково, Телефон: 051 022 113,

Посмотри на карте

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: област Варна, 9135 с. Аврен, Телефон: 05 106 240,

Посмотри на карте

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: област Варна, 9125 с. Синдел, Телефон: 05 100 222,

Посмотри на карте