Медицинские центры, поликлиники, больницы и др. - в обл. Велико Тырново, Елена

рубрика в процессе разработки

Медицински Център I - Елена

Адрес: гр. Елена, ул. "Хаджи Юрдан Брадата" № 69; Телефон: 06151/ 2060, 0888-779019;

Посмотри на карте

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Моллов" - Елена

Адрес: гр. Елена, ул. „Хаджи Юрдан Брадата” № 69; Телефон: 06151/ 48-56;

Посмотри на карте