Налоговая инспекция

рубрика в процессе разработки

Териториална Дирекция на Националан Агенция за Приходите - Плевен

Адрес: гр. Плвевн, ул.„Дойран” 43 (за администрацията и отдел ДОК), ул. „В.Левски” 152 (за салоните за обслужване на граждани и фирми) Телефони: 076/ 64 71 64; 076/ 64 71 78; 076/ 64 71 71;

Посмотри на карте