Налоговая инспекция - в г. София, Обслуживающие кв. Манастирски ливади

рубрика в процессе разработки

Данъчно подразделение Витоша

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” 215, Код: 1618; Телефон: 02/9179124; 02/9179131;

Посмотри на карте

Данъчно подразделение Младост

Адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 111 /в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост" към Министерство на отбраната/; Код: 1784; Телефон: 02/9760431; 02/9760433;

Посмотри на карте