Адрес: г. Перник, ул. "Търговска" 42, ет. 2, оф.5, лице за контакт Румен Борисов

Телефон: + 359 76 602 626 Mobile: + 359 889 30 66 03

Email: [email protected]

Местоположение офиса

Контактная форма