Карта
Блокнот ()
Лот N: 396165
Частное объявление
23.11.2021, 11:14 286

Сельскохозяйственная земля, г. Провадия, обл. Варна, 5407 кв.м

Площадь:  5407 кв.м

ОБЯВА:
/лично от собственик/

Предлагам на вниманието на заинтересованите следния недвижим поземлен имот /обозначен с червен контур по изображенията/ за продажба, който е находящ в местност Шашкъните, гр. Провадия, Област Варна. Площта на имота е 5407 кв. м. Имотът граничи с поземлени имоти, които се стопанисват от общината. Имотът притежава лице и граничи също със селскостопански, горски, ведомствен път. Разстоянието до главния път е 350 м. В съседство на имота е извършена процедура по промяна на предназначението на земята и е реализирано строителство. В непосредствена близост до имота е в ход процедура по одобрение на ПУП-План застрояване /съгласуван с РИОСВ-ВАРНА/ с пределно допустима плътност на застрояване: 40%; пределно допустима интензивност на застрояване: 0.8; минимално задължително озеленена дворна площ: 50%; пределно допустима височина на застрояване: ≤7м.; в устройствена зона: Рекреационна устройствена зона за вилен отдих; конкретно отреждане – За вилно строителство и обслужващи дейности. Имотът е идеален както за вилно строителство и обслужващи дейности, то така и за рекреационна горска територия – горски кът, включително и за терен с публично предназначение за организиране на мероприятия, забави, беседи и т.н. Особеностите на имота са, че е в землището на град Провадия, в непосредствена близост до града, до регулация, до път, до ток, до вода.

Природни забележителности: Скален манастир в местност Шашкъните

Скалният манастир се намира в местност Шашкъните, на около километър североизточно от град Провадия - над градския квартал Север. До обекта има изграден еко-маршрут, който преминава и през другата голяма забележителност на Провадия - крепостта Овеч. Манастирът се състои от десет килии, изсечени на височина от около 30 метра в скалния масив, като част от тях са самостоятелни, а други групирани. Първата група се състои от три килии, следват две самостоятелни помещения и втора група, образувана от пет килии. Килиите от втората група са свързани помежду си чрез малки проходи, като три от тях са на едно ниво, а четвъртата и петата са разположени по-високо в скалата. Петата килия от тази група представлява малка гробница с каменен гроб и изсечен на стената кръст. Манастирът е бил обитаван през XII-XIII век и тогава е бил трудно достъпен. В наши дни него е изградено мостово съоръжение, отвеждащо до килиите. Скалният манастир в местност Шашкъните е обявен за паметник на културата.

Имотът продавам за сумата от 10814 евро – по 2 евро за кв.м. При проявен интерес от Ваша страна, или за допълнителни въпроси, моля свържете се с мен на +359877092801. За контакти: Собственик – Стела Иванова
Частное лицо
Телефон: 0897212888
Местоп.
* Расположение объекта на карте может быть неточным.