Блокнот ()
Лот N: 298232
Частное объявление
12.12.19, 9:08 1022

Продажа участок под застройку, обл. Бургас, г. Приморско, 867 кв.м

Площадь:  867 кв.м

Продава се собствен, незастроен (чист) парцел 867 кв.м.
област Бургас, гр. Приморско, ул. "Хризантема" (между ул. "Стара планина" и ул. "Лагуна")

Урегулиран поземлен имот с идентификатор по КК № 58356.501.692
с площ по скица от 867 (осемстотин шестдесет и седем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията –
урбанизирана, с начин на трайно ползване – средно застрояване (от 10 до 15 метра),
с номер по предходен план – квартал 38 (тридесет и осем), парцел Х (десети римско) .
http://imot867.free.bg
Частное лицо
Телефон: 0888800776
Местоп.
* Расположение объекта на карте может быть неточным.