ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Илия

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кюстендил - с. Илия

Илия е село в западна България, част от Община Невестино, Област Кюстендил.

Отстои на около 40 км югоизточно от гр. Кюстендил и на 25 км южно от с. Невестино.

Има редовен автобусен транспорт.

Релефът е среднопланински, с надморската височина от около 820 м.
Климатът в района е преходно-континентален, като се характеризира с мека зима със средна температура около 0ºС и топло сухо лято със средна температура около 25ºС.

Постоянно живущите в селото са около 70 души.

Инфраструктурата на Илия включва частично асфалтирани и осветлени улици, пълна електрификация, водоснабдителна система и телефонизация.

Общопрактикуващ лекар посещава селото и обслужва жителите му.

Най-близкият здравен център, детска градина и основно училище се намират в с. Невестино , а най-близката болница и средни учебни заведения се намират в гр. Кстендил.

 

Туристически и културни забележителности

 

До селото тече Турската река, която предлага добри условия за отдих и разходки сред красивата природа.

Близо до населеното място е разположена "Радина" пещера, а в най-крайните югоизточни дялове на Осоговската се намира “Голямата“ пещера. През 70-те години на изминалия век е била подробно проучвана. 

Илия се намира в откъснат планински район, който предлага много добри условия за ловен и планински туризъм.
  
Източници: www.bg.wikipedia.org, www.selo.bg
Снимки: www.bg.wikipedia.org

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: