ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Гара Елин Пелин

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Гара Елин Пелин

Гара Елин Пелин е село община Елин Пелин, в област София.  

Отстои на 4 км южно от гр. Елин Пелин, на 28 км източно от столицата гр. София, на 50 км югозападно от гр. Ботевград, на 16 км югозападно от Горна Малина, на 32 км югозападно от Ихтиман.

Населението наброява около 3 890 души.

Релефът е високоравнинен, със средна надморска височина от 550 м. На югозапад от Гара Елин Пелин  са хребетите на Лозенската планина и Витоша. На изток са Вакарелските възвишения и Средна гора, а на север е Стара планина. При ясно време от тук се вижда връх Мургаш.
На територията на общината са разположени язовир Огняново и микроязовир Тараторското над с. Габра. Недалеч от селото има три геотермални извора. Изворът в с. Равно поле е с вода с минерален състав и дебит, позволяващ развитието на селото като балнеоложки център.

Гара Елин Пелин е благоустроено село, с изградена инфраструктура.
Редовен автобусен транспорт го свързва с населените места в областта. Спирка е и на ж.п. линията София-Свиленград. На около 3 км южно от селището преминава автомагистрала Тракия, която е свързана с автомагистрала Хемус и магистрала София-Бургас с най-краткия път между Северна и Южна България, минаващ през Гара Елин Пелин.
Тук има двама общопрактикуващи лекари, един стоматолог, две аптеки, магазини и заведения.
Функционират Техникум по керамика и стъкло, читалище, начално училище, обединено детско заведение.

Природно-климатичните условия и изградените традиции създават изключително благоприятни предпоставки за развитие на селското стопанство. Животновъдството се развива в личните стопанства, като основно е застъпено отглеждането на дойни крави, овце, кози и свине. 

Туризъм

Природните дадености са отлични за туризъм. Развит е международен ловен туризъм в ловно стопанство "Арамлиец" и "Витиня".
Има възможности за развитие на селски туризъм и за изграждане на бази за отдих.
Язовир Огняново предлага чудесни условия за водни и моторни спортове. 
В землището на село Равно поле е построенo модернo голф игрище Света София.

Текст: Мирела
Снимки: Мирела, Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: