ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Бели Искър

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Бели искър

Бели Искър е село в Западна България. То се намира в Община Самоков, Софийска област.

Отстои на 72 км южно от столицата София, на 7 км южно от град Самоков и на 10 км северозападно от Боровец.

Населението наброява около 629 души.


Природа

Село Бели Искър се намира в подножието на връх Мусала. Разположено е по поречието на един от притоците на река Искър, а именно Бели Искър, от където произлиза и името му.
Релефът е планински, със средна надморска височина около 1200 м. Преобладават полегати склонове, заоблени била и върхове. Тази част от територията освен за отдих и туризъм е подходяща за развитие на пасищно животновъдство.
Характерни за климата в общината са топло лято и студена зима.

Територията е много богата на води. Основен ресурс е река Искър, която в началото си има два основни ръкава - Черни и Бели Искър с многобройни по-малки вливащи се рекички и потоци и нейните притоци - Палакария и Шипочаница.
Рилските езера, повече от 40 на брой, са пръснати по високите части на Рила. По-известни са Маричините, Мусаленските, Мальовишките и Урдините езера.
В долината на р. Бели Искър е построен най-големият рилски язовир “Бели Искър”, чрез който се снабдява с вода гр. София. Водите на язовира се използват и за производство на ел. енергия.

Инфраструктура

Селото е благоустроено и с добре изградена и постоянно обновяваща се инфраструктура.
Тук има основно училище, обединено детско заведение ”Христо Ботев”, читалище ”Стойне Ангелов”, библиотека, църква, няколко малки магазинчета, разположени около центъра.
Редовни автобусни линии го свързват с общинския център. Друго предимство е и бързият достъп и близостта му до Столицата и Международно летище София.

Икономика

Населението е заето предимно в сектора на услугите. Селото е част от нов проект „Боровец-Самоков-Бели Искър“, който има амбицията да развие региона като зимен туристически център. Тук има Местно туристическо сдружение „Бели Искър“. Основни цели са подпомагане и съдействие за устойчиво развитие на туризма в района на Бели Искър и утвърждаване на региона като туристически и курортен център. Сред тази изключително красива природа са построени и множество хотелчета и вили, които работят целогодишно.
Преработващата промишленост е друг отрасъл на икономиката, осигуряващ препитание на населението в община Самоков. Доминиращо значение имат производството на текстил и текстилни изделия, машини и оборудване, на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия.

Туризъм

Бели Искър привлича туристи с прекрасната си природа и атмосфера, през цялата година. Част е от курортно-туристическата локация Самоков - Боровец - Бели Искър. Предоставят се отлични условия за зимни и екстремни спортове, както и любителски риболов по поречието на Бели Искър и в рибарниците над Самоков, конна езда в Боровец и Бели Искър. Водни спортове - добри възможности за летни плажове предлага поречието на река Бели Искър в крайречния парк “Лаго” и над с. Бели Искър.
На 1 км над селото започва „Централен Рилски резерват“. Той е най-големият в България и един от най-големите в Европа. Създаден е с цел да се съхранят горски, субалпийски екосистеми, образуващи уникален природен комплекс. Площта на резервата е 12 393,7 ха и обхваща значителна територия около Бели Искър и връх Мусала.
В селото са запазени исторически чешми и кладенци като "Войнишкото чешме", "Кадън кладенец" и "Бельов кладенец".
Тук е и историческата местност „Демир капия“, където стават най-големите сражения по време на Освобождението от турско иго.
В Бели Извор се провеждат интересни културни мероприятия, като единственият по рода си празник на Рилски зелник. Организира се от местното туристическо сдружение в края на юни. Естествено, най-голямото събитие тогава е състезанието за приготвяне на най-вкусен зелник. За гостите на селото тогава се организират специални прояви като изпълнения на народни песни и танци, дегустация на местни специалитети, представяне на местните обичаи и традиции и демонстриране на характерните за региона занаяти.
Стана традиция всяка година в края на август тук да се провежда и националният рок фестивал РОК В РИЛА.

Източник: http://www.journey.bg/
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: