ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Бяла паланка

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Сливен - с. Бяла паланка

Бяла паланка е село в Югоизточна България. То се намира в Община Твърдица, Област Сливен.

Отстои на 30 км североизточно от гр. Твърдица, 31 км северозападно от гр. Сливен, на близо 36 км северозападно от Сливенски Минерални Бани и на 309 км североизточно от столицата София.
Има редовен автобусен и ж.п транспорт.
 
Намира се в Южните склонове на Елено-Твърдишкия дял на Стара планина, на надморска височина 587 м.
Климатът е планински и умереноконтинентален. Зимата тук е студена, продължителна и снежна, а лятото прохладно. Природните условия благоприятстват отглеждането на фуражни култури, картофи, тютюн, малини. Горите и поляните са богати на гъби и планински ягоди.

Населението е около 1 000 души. Значителна част от него е заето в дърводобива, дървообработването и залесяването, а през летните месеци много от хората събират диворастящи билки и гъби.

Селото разполага с кметство, поща, джамия, библиотека, читалище, училище, детска градина, киносалон,  дървопреработващ цех, магазини и кафенета. Има кабелна телевизия, Интернет и покритие на мобилните оператори. Тук работят двама общопрактикуващи лекари. Най-близката болница е на територията на град Сливен.


Туризъм и забележителности

Връх Чумерна - от него се открива чудесна гледка, простираща се чак до река Дунав и Беломорието.

Резервата "Бяла крава" - богат на дивеч (благороден елен, сърна, дива свиня, вълк, лисица и мн. други), скални образувания и пещери. Особено атрактивен е карстовият извор в резервата, от който блика бисерно чиста вода.

През селото протичат три реки: Голяма река (Коджа дере), Малка река (Кючюк дере) и Коджамар дере, които се сливат в селото. В тях има разнообразие от риба - мряна, кротушки, клен, балканска пъстърва.

Емблема на селото е застинал вулкан, който местните наричат Коджа таш (Голямата скала).

Източник: www.bg.wikipedia.orgwww.selo.bg
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: