ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Камен

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Сливен - с. Камен

Камен е село в Югоизточна България. То се намира в община Сливен, Област Сливен. Отстои на 15 км от гр. Сливен, административен център на Община Сливен и на Област Сливен.

Население

Приблизително 1 280 души.

Природни ресурси

Климат - територията попада в района на Подбалканските полета от преходноконтиненталната климатична област. Релефът е полупланински. Води - основен воден ресурс е река Тунджа. В района на община Сливен има и минерални извори. С най - голямо значение са Сливенските минерални бани, където е изградена добра материалнотехническа база - минерална баня, балнеолечебници, почивни станции и хотели, плувен басейн.
Сливенските минерални бани са добър ресурс за развитие на балнеоложкия туризъм

Икономика

Плодородните почви и мекият климат предлагат широки възможности за развитие на земеделието в региона.
Приоритетно е развитието на лозарството, за което благоприятстват почвено - климатичните особености и наличието на големи предприятия за винопроизводство, както и на множество малки винарски изби. Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство.
Близостта на големия областен град създава допълнителни възможности за търсещите работа жители на с. Камен.

Образование и култура

На територията на населеното място действат основно училище, целодневна детска градина и читалище.

Източници: http://www.sliven.bg/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: