ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Радуй

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Перник - с. Радуй

Радуй е село в Западна България. Намира се в община Перник, област Перник.

Отстои на 19 км северно от гр. Перник, на 48 км западно от София и на 6 км северно от с. Расник.

Влакове, които се движат по направление Перник - Волуяк, го свързват с останалите населени места. До селото има и автобусен транспорт. Изградени са водопреносна и електропреносна мрежи.

Намира се в полите на Вискяр планина на надморска височина от 825 м. Попада в умереноконтиненталната климатична област. Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на април. Лятото не е горещо. Зимата настъпва по-рано в сравнение с други части на страната.

Постоянното население е около 81 души.

Селото има кметство и магазин, а личен лекар идва веднъж седмично. Най-близките болници, училища и детски градини са в областния град Перник.

Близо до селото в местността Църквище има средновековна църква.

В община Перник попадат част от Национален парк “Витоша” и ботаническият резерват “Острица”. В прилежащите й планини са изградени туристически хижи и заслони, курортен център с минерална вода в с. Рударци и язовири в селата Ярджиловци, Мещица, Студена и Боснек.

Общината има многобройни естествени природни дадености. Край витошкото с. Боснек се намират карстовият извор „Живата вода“ и най-дългата пещера в България „Духлата“. Близостта на Витоша и намиращият се в региона балнеоложки комплекс „Рударци“ са добра предпоставка за бъдещо развитие на туризъм и ски-спорт.

Източници: http://bg.wikipedia.org
Снимки:http://www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: