ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Долна кула

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - с. Долна кула

Долна кула е село в Южна България. То е част от община Крумовград, област Кърджали.

Отстои на около 10 км северозападно от град Крумовград, на около 48 км югоизточно от областния център Кърджали и приблизително на 289 км в същата посока от столицата София. Съседното село Горна кула се намира на 3 км в посока юг.

Селото е разположено в район с планински релеф на надморска височина около 260 м. Попада в преходно-континентална климатична зона. Зимата е сравнително мека, а лятото е продължително и горещо. Река Крумовица преминава в непосредствена близост до селото.

Постоянното население е около 160 души.

Селото има сравнително добра инфраструктура - повечето улици са в добро състояние, изградени са водоснабдителна и електропреносна мрежи, мобилните оператори имат покритие, автобусен транспорт го свързва с околните населени места.

Долна Кула е разположено на 5 км от една от основните пътни артерии в Южна България - II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград, която свързва община Крумовград със съседните общини, с областния център Кърджали и националната транспортна мрежа.

Най-близо разположеното начално училище с присъединена група в детска градина е в село Горна кула. Гимназия и целодневна детска градина ще намерите в град Крумовград. Отново там може да бъде получена и медицинска помощ. На територията на града има две здравни заведения - многопрофилна болница за активно лечение и медицински център.

Основната отглеждана култура е тютюн. Животновъдството също е добре развито.

 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И ТУРИЗЪМ

В близост до Долна кула, в средното течение на река Крумовица, в участъка между  село Горна кула и устието на р. Душан дере, се намира орнитологично важното място "Крумовица”. Покрай реката има редица скални комплекси с различни изсичания в тях, доказателство, че поречието е било населено още от дълбока древност. Такива комплекси има и край село Долна кула.

На входа на село Горна кула се намира язовир Карамфил, който е подходящ за стопански риболов.

В землището на съседното село Вранско /9 км югоизточно/, в местността Керемид чели, може да бъде посетено праисторическо селище, отнасящо се към културата Караново II /среден неолит - 5 хил. пр. н.е./, а в село Чайка /5 км северозападно/ са открити скални ниши, свързани с ритуална дейност.

Интерес представлява разположената в Крумовград средновековната еднокорабна църква в централната част на града, изградена от дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан.

Джамията "Сейтляр джамиси", отново в Крумовград, е обект с важно значение за културното наследство на града. Изградена на основите на стара талпена джамия от XVI - XVIII век, тя е основната причина за възникването на града и околните села. Във връзка с петъчните събирания на вярващите, около църквата възникват търговски отношения, появяват се търговски складове, а по-късно и жилища.

Източници: www. krumovgrad.bg , http://bg.wikipedia.org
Снимки: www.panoramio.comhttp://imagesfrombulgaria.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: