ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Горна кула

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - с. Горна кула

Горна кула е село в Южна България. То е част от община Крумовград, област Кърджали.

Отстои на около 8 км северозападно от град Крумовград, на около 45 км югоизточно от областния център Кърджали и приблизително на 286 км в същата посока от столицата София.

Селото е разположено в район с планински релеф на надморска височина около 450 м. Попада в преходно-континентална климатична зона. Зимата е сравнително мека, а лятото е продължително и горещо.

Населението на Горна кула е около 308 души.

Селото има сравнително добра инфраструктура - повечето улици са асфалтирани, селото е елктрифицирано и водоснабдено, всички мобилни оператори имат покритие, до селото има редовен автобусен транспорт.

Горна Кула е разположено на километър от една от основните пътни артерии в Южна България - II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград, която свързва община Крумовград със съседните общини, с областния център Кърджали и националната транспортна мрежа.

В Голяма кула има джамия и начално училище с присъединена група в детска градина. Най-близката гимназия се намира в град Крумовград. Отново там може да бъде получена и медицинска помощ. На територията на града има две здравни заведения - многопрофилна болница за активно лечение и медицински център.

 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И ТУРИЗЪМ

В близост до Горна кула преминава река Крумовица, чието средно течение, в участъка между  Горна кула и устието на р. Душан дере, е част от орнитологично важното място "Крумовица”. Покрай реката има редица скални комплекси с различни изсичания в тях, доказателство, че поречието е било населено още от дълбока древност. Такива комплекси има и край село Горна кула.

В землището на съседното село Вранско /6 км югоизточно/, в местността Керемид чели, може да бъде посетено праисторическо селище, отнасящо се към културата Караново II /среден неолит - 5 хил. пр. н.е./, а в село Чайка /10 км западно/ са открити скални ниши, свързани с ритуална дейност.

Интерес представлява разположената в Крумовград средновековната еднокорабна църква в централната част на Крумовград, изградена от дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан.

Джамията "Сейтляр джамиси" е обект с важно значение за културното наследство на града. Изградена на основите на стара талпена джамия от XVI - XVIII век, тя е основната причина за възникването на града и околните села. Във връзка с петъчните събирания на вярващите, около църквата възникват търговски отношения, появяват се търговски складове, а по-късно и жилища.

В сграда, паметник на културата, е разположена и музейна сбирка, която включва над 2000 експоната, разказващи за културно-историческото наследство на община Крумовград.

Източници: www. krumovgrad.bg , www.bg.guide-bulgaria.com
Снимки: www.panoramio.com 

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: