ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Бучин проход

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Бучин проход

Бучин проход е село в Западна България. Намира се в община Костинброд, област София.

Селото отстои на 18 км северозападно от гр. Костинброд, на 7 км югоизточно от гр. Годеч, на около 17 км североизточно от гр. Драгоман, на около 18 км западно от гр. Своге и на около 40 км северозападно от столицата София.

През селото минава Ломско шосе, което е булевард в София, а извън нея продължението му е път 81 от Републиканската пътна мрежа, който е второкласен български път. 

Бучин проход е разположено на надморска височина от 817 м. Климатът е умереноконтинентален. Лятото е горещо, а зимата хладна. Наблюдават се отрицателни стойности на средната януарска температура от около - 2,5 С и средни юлски температури от около 18,4 С. Количеството на валежите е малко.

Постоянното население е около 126 жители.

В Бучин проход няма детски градини и училища, като най-близките се намират в гр. Годеч. Там е разположена и най-близката здравна служба.

туризъм


В Бучин проход има паметник на загиналите за Родината. 

Редица археологически находки доказват наличието на живот в района по времето на траките и римляните. Интересна и богата е находката в местноста Градище на територията на сегашната опитна станция за ягодоплодни култури. Там е разкрита крайпътна станция на важния път от римско време Ниш-Цариград.

Основна забележителност в местността е обектът Късноримска резиденция. Това е огромен, единен по замисъл и изпълнение монументален комплекс, който от гледна точка на архитектурната типология принадлежи към т.нар. перистилни сгради. По време на археологuческuте разкопкu са разкрuтu основи с богата цветна мозайка в топли тонове, cъgoвe, мoнemu, паметни плочи.
Обектът е в процес на реставриране u проучване.

Източник: bg.wikipedia.org
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: