ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

С. Малко Враново

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Малко враново

Малко Враново е село в Северна България. То се намира в община Сливо поле, област Русе.

Отстои на 37 км източно от центъра на гр. Русе, на 14 км в същата посока от гр. Сливо поле, на 90 км югозападно от гр. Силистра, на 187 км северозападно от гр. Варна и на 340 км североизточно от гр. София.

Редовен автобусен транспорт до гр. Русе и съседните населени места.

Селото е разположено в източната част на Дунавската равнина, на надморска височина от около 50 м. Река Дунав отстои на около 12 км разстояние. Релефът е равнинен, с горски масиви на места. Климатът е умереноконтинентален - със студена зима и сухо, горещо лято.

Малко Враново е с население от около 1010 души. То е електрифицирано, водоснабдено и с изградени комуникационни мрежи. В селото работят кметство, пощенски клон, детска градина, читалище с библиотека, общопрактикуващ лекар, православна църква, джамия и търговски обекти. Най-близкото основно училище е в съседното с. Голямо Враново (4 км).

Основният поминък в селото е селското стопанство. Отглеждат се предимно царевица, пшеница, люцерна, слънчоглед и др.

Туризъм

Изключителен интерес в сферата на алтернативния туризъм представлява Защитена местност "Калимок-Бръшлен", която е с богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, влечуги, земноводни и бозайници, редки, застрашени от изчезване и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.

Река Дунав е подходяща за риболов, отдих и туризъм. Могат да се уловят сом, шаран, бяла риба, костур, щука и др.

Източник: www.slivopole.ru-se.com
Снимка: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: