ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Волово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Волово

Волово е село в Северна България, в община Борово, Област Русе.

Отстои на около 42 км югозападно от гр. Русе, 12 км североизточно от гр. Бяла, на 7 км южно от гр. Борово и на 82 км северозападно от гр. Разград.
Населението наброява около 160 души.
Релефът е равнинно-хълмист, което прави селището подходящо за развитие на земеделие и улеснява изграждането на транспортна и техническа инфраструктура.
Климатът се характеризира с горещо лято, хладна зима и малки количества валежи.
Съчетанието от релефа, климата, водния ресурс и почвеното разнообразие дават възможност за отглеждане предимно на зърнени и фуражни култури и лозя. В района растителността се характеризира със сравнително големи естествени горски масиви – преобладават иглолистни и смесени гори.
Селото е благаустроено и с поддържана инфраструктура. Електрифицирано и водоснабдено. Изградена е система за напояване на селскостопанските площи. Има пощенска станция и изградена кабелна мрежа.
Транспорт - важна транспортна артерия, преминаваща през територията на Волово е първокласен път I-5. Това е участък от двата европейски транспортни коридора /№7 и №9/, които осигуряват връзката на Русенска област с районите на Балтийско и Северно море от една страна и Средиземно и Черно море от друга страна.
Добре благоустроено село, с действащо училище, читалище, 3 магазина и кръчма.
Основен поминък на населението е растениевъдството - в частност зърнопроизводството /пшеница, ечемик и царевица/. От техническите култури най-голям е делът на площите със слънчоглед.
От животновъдството се развиват говедовъдство, дребен рогат добитък, свине и птици.

Туризъм

С природните си дадености - борови гори, чист въздух и бистра изворна вода, с. Волово предлага възможности за отдих и туризъм. На около 10 км е с. Широково, което е част от Природен парк "Русенски Лом". Обявен е за защитена местност през 1970 г. Обхваща територия от 3408 ха. Паркът е признат като интересен и ценен обект с висока естетическа стойност - наличие на красиви крайречни тераси, меандри, високи отвесни скали, зони с богато видово разнообразие, пещери, скални образования, исторически паметници с национално и международно значение.


Източници: http://bg.wikipedia.org/ http://bg.guide-bulgaria.com/ http://lomea.org/
Снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: