ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Ботров

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Ботров

Ботров е село в Северна България. То се намира в община Бяла, област Русе.

Село Ботров е разположено по поречието на река Янтра. Отстои на 51 км югозападно от гр. Русе, на 9 км северно от гр. Бяла, на 209 км северозападно от гр. Варна, на 40 км югоизточно от гр. Свищов и на 254 км североизточно от гр. София.

Населението наброява приблизително 330 души.

Селото е разположено в средната част на Дунавската равнина, на 107 м надморска височина. Релефът е равнинно-хълмист, а климатът - умереноконтинентален. Лятото тук е сухо и горещо, а зимата - ветровита и студена.

Селото е електрифицирано, водоснабдено и с изградени съобщителни мрежи. От тук минава и автобусен транспорт. Работят кметство, пощенски клон, читалище с библиотека и търговски обекти. В общинския център Бяла са най-близките учебни и здравни заведения.

Отглеждат се основно зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед), овощни дръвчета, както и домашни животни (крави, коне, магарета, овце, кози).

Туризъм

Река Янтра е подходяща както за риболов, така и за спускане с каяк. Любителите на риболова могат да уловят речен кефал, щука, бяла риба, костур, распер и пъстърва. Участъкът от реката, подходящ за спускане с каяк е от гр. Бяла до устието й в р. Дунав.

В близост до селото преминава веломаршрутът Бяла-Стълпище, който следва течението на река Янтра от гр. Бяла в северна посока до вливането й в р. Дунав и продължава по поречието на Дунав.

На около 22 км от селото се намира Природен Парк "Русенски Лом" - защитена местност обхващаща територия повече от 3408 дка. В парка могат да се видят красиви пещери и скални образувания, исторически паметници и зони с богато видово разнообразие.

Текст: Мирела
Снимка: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: