ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Бабово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Бабово

Бабово е село в Северна България. То се намира в община Сливо поле, област Русе.

Бабово е разположено по поречието на река Дунав. Отстои на 32 км източно от центъра на гр. Русе, на 9 км в същата посока от гр. Сливо поле, на 87 км югозападно от гр. Силистра, на 195 км северозападно от гр. Варна и на 336 км североизточно от столицата София.

Редовен автобусен транспорт до гр. Русе и съседните села.

Селото е разположено в източната част на Дунавската равнина, на надморска височина от 24 м. Намира се на високо плато, на около 2 км от река Дунав. Климатът е умереноконтинентален. Зимите са студени, а летата - сухи и горещи.

Бабово е с население приблизително 490 души. Селото е добре устроено, електрифицирано, водоснабдено и с изградени съобщителни мрежи. Тук има кметство, пощенски клон, читалище с библиотека, православна църква и различни търговски обекти.

В съседното село Голямо Враново (3 км) са най-близките училище и лекарска практика.

Местното население е предимно заето в производствено-потребителската кооперация, която се занимава с отглеждане на зърнени, плодни, технически и фуражни култури.

Културни забележителности в селото са:

  • Православната църква "Св. Троица", която е построена през 1910 г.
  • Читалището "Никола Вапцаров", в което има библиотека и сформирани групи за фолклор и стари градски песни.
  • Паметникът на загиналите бойци във Втората световна война.
  • Римската гробница-мавзолей - една от най-големите по днешните български земи.

Туризъм

В защитената местност "Калимок-Бръшлен" е съхранено богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, влечуги, земноводни и бозайници, редки, застрашени от изчезване и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.

Река Дунав е отлично място за речен и риболовен туризъм. Красивият Дунавски бряг е приятен както за разходки, така и за плажуване.

Източник: http://bg.wikipedia.org
Снимки: www.panoramio.com, интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: