ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Тетово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Тетово

Тетово е село в Централната част на Северна България. Намира се в община Русе, област Русе.

Отстои на 32 км югоизточно от центъра на гр. Русе, на 19 км западно от гр. Кубрат, на 52 км северно от гр. Разград, на 178 км северозападно от гр. Варна и на 329 км североизточно от столицата София.

Има редовен автобусен транспорт до гр. Русе и съседните населени места.

Селото е разположено в източната част на Дунавската равнина, на надморска височина от 340 м. Релефът е равнинно-хълмист и се характеризира с големи горски масиви. Климатът е умереноконтинентален, с горещо, сухо лято и студена зима.

Тетово е благоустроено село, с население около 2 180 души. То е електрифицирано, водоснабдено и с изградени комуникационни мрежи. Работят кметство, пощенски клон, дежурен полицейски инспектор, основно училище, читалище с библиотека, общопрактикуващ лекар, стоматолози, дневен център за възрастни хора, православна църква и търговски обекти.

Основният поминък тук е земеделието и животновъдството. Част от населението работи и в кариерата за строителни и мляни варовици.

Тетово е с присъден Златен печат за историческо-културно развитие и уникални дадености. От далечното историческо минало в землището на селото са запазени надгробни могили и пещери, намиращи се на 5 км в североизточна посока. Особено впечатление прави Калето в местността "Остър меч", под което се предполага, че лежи стар римски град.

В близост до селото има голям горски масив, предоставящ възможност за излети и лов. Язовирът край Тетово служи за напояване и риборазвъждане. Там могат да се срещнат костур, каракуда и др.

Източник:  www.tetovo-bg.eu
Снимки: www.panoramio.com; www.tetovo-bg.eu

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: