ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Бързея

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - с. Бързея

Бързея е село в Южна България. Намира се в община Кирково, област Кърджали.

Отстои само на 9 км северозападно от Кирково, на 49 км югозападно от Кърджали, на 35 км в същата посока от Момчилград и на 292 км югоизточно от столицата София.

Разположено е в район с хълмисто-предпланински релеф на надморска височина около 424 м. Климатът е преходно-средиземноморски, зимите са сравнително меки, а летата са продължителни и горещи.

Тук живеят около 5 души.

Функционираща целодневна детска градина има в село Завоя /8 км югоизточно/. За здравето на населението се грижат общопрактикуващите лекари и стоматолозите в поликлиниката в Кирково. Отново в Кирково се намират и най-близките средно училище и читалище. Многопрофилна болница има в Момчилград.

ТУРИЗЪМ

В село Крилатица /5 км източно/ е открита късноантична и средновековна крепост в местността Асара, обявена през 1996 г. за археологически паметник на културата.

В село Шумнатица /12 км югоизточно/ могат да бъдат видени 4 римски моста, както и две воденици, строени през XIX век и обявени за паметници на културата с местно значение.

При село Кирково, в местността Варницата, има минерален извор, чиито води могат да се използват за балнеология, бутилиране на натурални минерални води и производство на безалкохолни напитки.

При село Чакаларово /14 км южно/ се намира защитена местност Гюмюрджински снежник, която на юг достига до държавната ни граница с Гърция. В района са запазени първични яворови, букови и буково-елови гори на възраст над 150 години. Много от екземплярите надхвърлят 300, дори 400 години. В Червената книга на България са включени 11 растителни вида.

Връх Вейката - най-южната точка на България, се намира само на 14 км в посока югозапад. От върха може да се види Бяло море.

На левия бряг на река Върбица, до село Фотиново /17 км югозападно/, има шест тракийски ниши, древни изсичания, улеи и скална гробница. Удивителни скални форми, наподобяващи костенурки, са издялани в скала край селото. Според изследователи те са дело на много древна цивилизация, обитавала Източните Родопи.

Източници: http://bg.wikipedia.org
Снимки: http://www.panoramio.com, http://www.kardjalipress.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: