ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Бойник

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - с. Бойник

Село Бойник се намира в Южна България, община Крумовград, oбласт Кърджали. До 1934 година името на селото е Юрпек.

Бойник отстои на 15км от общинския център Крумовград, на около 27км от Кърджали и на около 230км от столицата София.

По данни на ГРАО от 2010г, селото е обезлюдено.

Бойник е разположено в пределите на община Крумовград и граничи с общините Момчилград и Стамболово, а отсреща на другия бряг на язовир Студен кладенец е територия на Кърджалийска община. И трите махали на село Бойник са между известните родопски резервати. „Вълчи дол" е създаден с цел опазването на уникалния птичи свят, особено за опазване на единствената колония на белоглави лешояди в България.
Старото си име - "Юрпек", селото носи от планина със същото име, в която са живеели сурови хора. Те са имали уникална култура, която все още може да се види - красивите каменни къщи, градените кладенци, уреди направени от дърво и метал и др.

До Бойник може да се достигне само пеш. Най-близкото училище е в Крумовград. Същото важи и за най-близката многопрофилна болница, поща и църква.

Забележителности и туризъм

Тракийска крепост "Пандък кая" се намира северно под едноименния връх, на 2.12 км северозападно по права линия от село Бойник. Построена е на скален откос, достъпен само от юг. От останалите й страни скалните склонове са отвесни. Поради труднодостъпното място, стената се е запазила под висок около 4,5м насип. Предполага се, че е широка около 2,5- 3м.  В средната част на стената е разположена кула.

Ежегодно се провежда "Земляческа среща", като традицията се спазва вече 32 години.

Интересна туристическа дестинация е и резерват "Вълчи дол". Тук установени са около 15 вида растения, включени в Червената книга на България. Установени са 23 вида грабливи птици, от които 21 са включени в Червената книга на България. Царският орел и черният лешояд са включени в категорията “световно застрашени видове” според номенклатурата на BIRDLIFE International. Разнообразието на влечугите е също голямо. От бозайниците се срещат сърна, вълк, дива свиня, елен лопатар и др.

Източници: http://rodopi24.blogspot.com, http://novjivot.info, http://uchilishta.guide-bulgaria.comhttps://bg.wikipedia.org,   http://bulgariancastles.com, http://grad.bg, http://tourism.kardzhali.org
Снимки: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: