ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Мрамор

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Мрамор

Мрамор е село в Западна България. То се намира в Столична община, Област София.

местоположение

Селото се намира в северозападната част на Софийското поле. Разположено е върху старата речна тераса на река Блато, чието течение съвпада с основната разломна линия в Софийската котловина. Разстоянието от околовръстния път на София до Мрамор е 2 км. На север са разположени селата Доброславци и Житен, на изток се намира село Мировяне, на запад се намира село Волуяк. На юг е ж.к. Обеля-2, кв. Връбница и кв. Обеля. На югоизток се намират кварталите Требич и Илиянци.

природни дадености

На юг от селото тече река Църна Бара (Барата), в чието долинно понижение, под местността "Гигевица" се намира чашата на язовир Мрамор. Река Църна бара води началото си от сливането на няколко малки потока отводняващи северните подножия на Вискяр планина и полски извори в районите на Гурмазово, Божурище и Пролеша, реката има сравнително голям водосбор и при високи води може да вдигне воден стълб до 3-4 метра.

В съвременните условия устието и в язовир Мрамор е живописна делта обитавана от близо 175 вида птици, 43 от които са редки и изчезващи видове. Това прави язовир Мрамор едно от най-важните места по прелетния път Виа Аристотелис.

Течащата от север река Блато извира от многобройните карстови извори в околностите на селата Безден и Опицвет и отводнява карстовия масив на цялата Понор планина. Блато влива водите си в река Искър под кв. Кумарица, сега част от град Нови Искър.

Теренът е равнинен. Почвата е предимно чернозем и много плодородна.

Популярен е язовирът на селото, който привлича множество рибари от София. Стара планина е близо и дава възможност за излети и гледка върху софийското поле.

Инфраструктура

В селото има кметство, училище (175 ОУ "Васил Левски"), читалище, хранителен магазин, поща, храм и детска градина.

транспорт

Комуникациите с центъра на София са улеснени от близостта на главните пътни артерии Ломско шосе и Околовръстно шосе.

Автобуси № 28, 30, 31, 35 свързват с. Мрамор със столицата София.

 

Снимки: МИРЕЛА
Използван източник: http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: