ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Градец

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Градец

Градец е село в Западна България. То се намира в Община Костинброд, Софийска област.

В България има още две населени места със същото име - в община  Видин, област Видин, в община Котел, област Сливен.

Отстои на 10 км северно от гр. Костинброд, на 28 км северозападно от гр. София, на 19 км югоизточно от гр. Сливница, на 32 км в същата посока от гр. Драгоман и на 45 км от КПП Калотина.

Населението наброява около 260 жители.

Релефът е с равнинно-хълмист характер като средната надморска височина е 700 м. Климатът е умереноконтинентален. Лятото е горещо, а зимата хладна. Наблюдават се отрицателни стойности на средната януарска температура от около - 2,5 С и средни юлски температури от около 18,4 С. Количеството на валежите е малко.
Тук протича река Крива.

Градец е благоустроено и с добре развита инфраструктура. Изградени са водоснабдителна, електропреносна и съобщителна мрежи. Най-близките учебни и здравни заведения са в общинския център - гр. Костинброд.
Има редовен автобусен транспорт до гр. София.
В близост минава международният път Е-80, от Белград през София за Истанбул.

Селото се застроява с нови къщи. Поради близостта си до гр. София и красивата природа все повече хора избират да закупят имоти за целогодишно живеене и отдих.

Водещ сектор е селското стопанство, като земеделието е концентрирано предимно в малки частни стопанства. Значителна част от населението намира работа в гр. София и гр. Костинброд. На територията на общината функционират над 15 малки и средни предприятия. Основно място заемат транспортът и ремонтът на тежкотоварни и лекотоварни автомобили.

Туризъм

Селото и околностите предлагат отлични условия за еко, селски и риболовен туризъм.

Недалеч има язовири, които се използват, както за развъждане на риба, така и за спортен риболов през летните месеци.

От особено значение за местните жители е манастирът "Св. Георги", от който днес е запазен само параклисът. Бил е действаща мъжка света обител. По време на османското владичество е бил опожарен и разграбен, но според местна легенда камбаната на манастира е опазена, като е заровена в неговите околности. Параклисът е изцяло обновен в началото на ХХІ век, с нов олтар и множество икони, след като е бил почти пред срутване. Във възстановяването активно участие вземат местни жители. Запазени са останките на две олтарни колони.

В околностите на селото има запазени букова и борова гори. На около три километра в североизточна посока е махала Сивил на с. Царичина, известна с феномена „Царичина“, до която се стига по живописен асфалтов път.

Текст и снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: