ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Безден

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Безден

Безден е село в Западна България. То се намира в Община Костинброд, Софийска област.

Отстои на 15 км северозападно от гр. Костинброд, на 33 км в същата посока от гр. София, на 10 км североизточно от гр. Сливница, на 7 км от гр. Драгоман и на 34 км югоизточно от КПП Калотина.

Населението наброява около 209 жители.

Релефът е с равнинно-хълмист характер като средната надморска височина е 700 м.
Климатът е умереноконтинентален. Лятото е горещо, а зимата хладна. Количеството на валежите е малко.

Безден е благоустроено и с добре развита инфраструктура. Изградени са водоснабдителна, електропреносна и съобщителна мрежи.

На територията му функционира читалище “Иван Вазов” и хоспис Безден. Най-близките учебни и здравни заведения са в общинския център - гр. Костинброд.
Има редовен автобусен транспорт до гр. София. В близост минава международният път Е-80, от Белград през София за Истанбул.

Селото се застроява с нови къщи. Поради близостта си до гр. София и красивата природа е избрано от все повече хора за покупка на имоти за целогодишно живеене и отдих.

Водещ сектор е селското стопанство, като земеделието е концентрирано предимно в малки частни стопанства. Значителна част от населението намира работа в гр. София и гр. Костинброд. На територията на общината функционират над 15 малки и средни предприятия. Основно място заемат транспортът и ремонтът на тежкотоварни и лекотоварни автомобили.

Селото и околностите предлагат отлични условия за еко, селски и риболовен туризъм.
Има 2 язовира, които се използват, както за развъждане на риба, така и за спортен риболов през летните месеци.

Текст и снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: