ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Кралев дол

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Перник - с. Кралев дол

Кралев дол е село в Западна България. То се намира в община Перник, Област Перник.

Отстои на 13 км югоизточно от центъра на гр. Перник, на 24 км източно от гр. Радомир, на 27 км в същата посока от гр. София.

Населението наброява около 660 души.

Намира се в планински район, на надморска височина от около 795 м.
Попада в умереноконтиненталната климатична област. Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на април. Лятото не е горещо. Зимата настъпва по-рано в сравнение с други части на страната.

Селото е благоустроено и с добре поддържана инфраструктура. Има изградена  електропреносна и  почти изцяло изградена водоснабдителна мрежа, покритие на всички мобилни оператори, автоматична телефонна централа. 
Тук функционира Читалище "Отец Паисий". Най-близките учебни и здравни заведения се намират в общинския център - гр. Перник.
Редовен автобусен транспорт свързва селото с населените места в общината / Междуселищна автобусна линия №19/.
В близост преминава главен път Е79 / София - Кулата /, част от Автомагистрала Струма, която осъществява транспортна връзка с Гърция. 

ТУРИЗЪМ и забележителности

Природата тук е много красива. Има условия за практикуване на еко и познавателен туризъм.

Ботаническият резерват „Острица” е разположен по склоновете на връх Острица, в планината Голо бърдо, разделяща Пернишката и Радомирската котловина. Това е една от най-старите защитени територии в България. Още през 1943 г. е обявен за природен парк с цел опазването на уникалния релеф, както и на множеството ценни растителни екземпляри с голяма научна стойност, които се срещат тук.
Сега „Острица” е „поддържан резерват” с площ от 134.6 ха. 
Само тук вирее витошкото лале - защитено растение, което расте на височина 1500-2000 метра,  на влажни поляни. То е символ на Витоша планина.

Великолепни условия за ловен туризъм и отдих предоставя ловно стопанство “Витошко”, където функционира и държавната дивечовъдна станция “Витошко-Студена” с развъдник за планинска пъстърва.

До селото се намира язовир Студена, който дава началото на река Струма. Той е в рамките на природен резерват "Витошко" и е основен водоизточник за гр. Перник и региона. Поради това е забранен за посещения и риболов откъм вододайната зона - с. Студена.

Текст: Мирела
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: