ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Оризари

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Сливен - с. Оризари

Оризари е село в югоизточна България, част от Община Твърдица, Област Сливен.

Отстои на 38 км западно от гр. Сливен и на около 8 км югоизточно от гр. Твърдица.

Населението наброява около 680 души.

Релефът е  равнинно-хълмист, със средна надморската височина от около 300 м.
Климатът в района е преходно-континентален, като се характеризира с мека зима със средна температура около -2ºС и топло сухо лято със средна температура около 28ºС.

Оризари е с добре развита инфраструктура, която включва частично асфалтирани и осветлени улици, пълна електрификация, водоснабдителна система, частична канализация, телефонизация, интернет и кабелна телевизия.

На около 1 км преминава международен Е871, на около 1 км преминава ж.п. линията Пловдив-Бургас.
Има редовен автобусен транспорт от и до гр. Твърдица.

Има кметство, начално училище, целодневна детска градина, читалище с изградена и работеща към него библиотека и църква.

Очаква се изграждането на футболно игрище, малка спортна зала и интернет зала.

Няколко общопрактикуващи лекари обслужват населението на селото. Има изградена мрежа от търговски обекти и заведения.

Голяма част от населението се занимава със селско стопанство – земеделие и животновъдство. Две земеделски кооперации- “Оризари 94” и “Кристине” обработват землището на с. Оризари.

 

Туристически и културни забележителности

Микроязовир „Оризари” се намира на около 3 км и освен, че напоява плодородните земи на селото се използва и за риболов.

На около 20 км югозападно се намира яз. Жребчево, който е на река Тунджа и е третият по големина в България. На територията му има хотел, ресторанти и обширни поляни и гори, подходящи за палатки.

През самото село минават две реки - „Блягорница” и „Оризарска”, които предлагат добри условия за отдих и разходки сред красивата природа.Източници: orizari.wordpress.com
Снимки: orizari.wordpress.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: