ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

С. Юделник

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Юделник

Юделник е село в Северна България. Намира се в община Сливо поле, област Русе.

Отстои на 28 км източно от центъра на гр. Русе, на 11 км южно от гр. Сливо поле, на 105 км югозападно от гр. Силистра, на 191 км северозападно от гр. Варна и на 330 км североизточно от гр. София.

Има редовен автобусен транспорт до гр. Русе и съседните села.

Селото е разположено в източната част на Дунавската равнина, на 105 м надморска височина. Характеризира се с равнинен релеф и умереноконтинентален климат. Лятото е сухо и горещо, а зимата - студена.

Юделник е с население от около 910 души.

Селото е електрифицирано, водоснабдено и с изградени съобщителни мрежи. Работят кметство, пощенски клон, читалище с библиотека, православен храм, джамия и различни търговски обекти. В общинския център Сливо поле има медицинско обслужване, основно училище и детска градина.

Основният поминък на населението е селското стопанство. Отглеждат се зърнени култури, зеленчуци, плодове, както и селскостопански животни (домашни птици, овце, свине). Изграден е и свинекомплекс.

Туризъм

Природен Парк "Русенски Лом" е един от най-интересните туристически обекти в района на гр. Русе. Намира се на около 35 км от Юделник, в каньоновидната долина на река Русенски Лом. Там могат да се видят редки растителни и животински видове, както и много интересни културно-исторически обекти.

На около 17 км от селото преминава река Дунав, която е втората най-дълга река в Европа. Любителите на риболова могат да уловят сом, шаран, бяла риба, костур, щука и др. В защитената местност "Калимок-Бръшлен" край Дунав, е съхранено богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, влечуги, земноводни и бозайници, редки, застрашени от изчезване и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.  

В с. Николово (16 км) се намира известния лесопарк "Липник" - прекрасно място за пешеходен и велотуризъм, за каране на водно колело и разходка с лодка.

В дивечовъдното стопанство "Сеслав" успешно се ловува благороден елен, сърна, дива свиня, вълк, чакал, лисица и дива котка.

Текст: Мирела
Снимки: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: