ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Студена

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Перник - с. Студена

Студена е село в Западна България. То се намира в община Перник, Област Перник.

В България има още две села, носещи името Студена - в община Свиленград, област Хасково и в община Мадан, област Смолян.

Отстои на 15 км югоизточно от гр. Перник, на 25 км източно от гр. Радомир, на 13 км югозападно от Рударци, на 30 км в същата посока от гр. София.

Населението наброява около 1630 души.

Намира се в планински район, на надморска височина от около 800 м.
Попада в умереноконтиненталната климатична област. Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на април. Лятото не е горещо. Зимата идва по-рано в сравнение с други части на страната.

Селото е благоустроено и с добре поддържана инфраструктура. Има изградена  електропреносна и  почти изцяло изградена водоснабдителна мрежа, покритие на всички мобилни оператори, автоматична телефонна централа. 
Тук работят основно училище "Васил Левски", читалище "Светлина" и целодневна детска градина.
За здравето на местните се грижат общопрактикуващ лекар и стоматолог.

Редовен автобусен транспорт свързва селото с населените места в общината междуселищна автобусна линия №18. Движи се по направление Перник - Студена - Боснек - Чуйпетлово – на всеки кръгъл час.
На метри преминава главен път Е79 /София - Кулата/, част от автомагистрала Струма, която осъществява транспортната връзка с Гърция. В региона се намира един от най-старите търговски пътища на Балканите - София - Солун - Скопие.

Туризъм

Интерес представляват няколко църкви със запазени стенописи:

  • Средновековна църква “Св. Николай”      
  • Средновековна църква “Св. Илия”  
  • Средновековна църква “Св. Георги”        
  • Църква “Св. Архангел Михаил”

Природата тук е много красива. Има условия за практикуване на еко и познавателен туризъм.
Ботаническият резерват „Острица” е разположен по склоновете на връх Острица, в планината Голо бърдо, разделяща Пернишката и Радомирската котловина. Това е една от най-старите защитени територии в България. Още през 1943 г. е обявен за природен парк с цел опазването на уникалния релеф, както и на множеството ценни растителни екземпляри с голяма научна стойност, които се срещат тук.
Сега „Острица” е „поддържан резерват” с площ от 134.6 ха.
Само тук вирее витошкото лале - защитено растение, което расте на височина 1500-2000 метра, на влажни поляни. То е символ на Витоша планина.

Великолепни условия за ловен туризъм и отдих предоставя ловно стопанство “Витошко”, където функционира и държавната дивечовъдна станция “Витошко-Студена” с развъдник за планинска пъстърва.

До селото се намира язовир Студена, който дава началото на река Струма. Той е в рамките на природен резерват "Витошко" и е основен водоизточник за гр. Перник и региона. Поради това е забранен за посещения и риболов откъм вододайната зона - с. Студена.

Източник: http://www.studena.net/
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: