ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Челопеч

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Челопеч

Челопеч е село в Западна България. То е център и единствено населено място в Община Челопеч, Софийска област.

Отстои на 71 км източно от гр. София, на 28 км южно от гр. Етрополе. На 70 км североизточно е гр. Тетевен, на 38 км южно е гр. Панагюрище, на 9 км източно е Пирдоп.

Населението наброява около 1700 души.

Природа

Челопеч се характеризира с умереноконтинентален климат, повлиян от географското местоположение - в дълбока долина между две планински вериги. Средна гора препятства проникването на средиземноморското климатично влияние. Континенталният характер се смекчава от Стара планина, която служи като преграда за северните ветрове. Характерни са по-меката зима и по-хладното лято в сравнение с другите райони на България, както и температурните инверсии, главно през зимата. 
През селото протича река Воздол - приток на река Тополница.

Инфраструктура

Техническата инфраструктура е добре поддържана - селището има изградени електропреносна, водоснабдителна и почти изцяло изградена канализационна мрежа.

Съобщителна инфраструктура - тук има покритие на всички мобилни оператори, автоматична телефонна централа, интернет и кабелна телевизия.

Транспорт - обслужва от автомобилен и железопътен транспорт. Републиканската пътна мрежа е представена от главен път 1-6 София - Бургас.

Здравеопазването - работят общопрактикуващ лекар и стоматолог.

Образование и култура -  тук функционира Обединено Детско Заведение "Ханс Кристиан Андерсен", Частна Профилирана Гимназия с Чуждоезиково Обучение "Челопеч", Основно Училище "Свети Свети Кирил и Методий", Читалище "Труд и постоянство", Читалище "Алтернатива".

Икономика

Рудодобивът е основен отрасъл в производствената структура на общината. Челопеч е най-голямото и богато медно-златно-пиритно находище в Европа, което е една от причините за доброто икономическо състояние на общината.

Туризъм и забележителности

Релефът и климатът са подходящи за развитие на туризъм. В Челопеч има туристическо дружество.
Църквата "Св. Николай Чудотворец" е построена през 1835 г. В нея се съхраняват ценни църковнославянски книги, върху страниците на една от които има преписка за първото честване на празника на светите братя Кирил и Методий на 12 май 1853 г.
Общината стопанисва хижа "Мургана" с надморска височина 1350 м, разположена в подножието на връх Мургана — Стара планина, която е електрифицирана.

Източник:  http://chelopech.org
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: