ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Пролеша

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Пролеша

Пролеша е село в Западна България, в община Божурище,  област София.

Отстои на около 20 км северозападно от центъра на гр. София, на 6 км в същата посока от гр. Божурище, на 40 км северно от гр. Перник, на 16 км югоизточно от гр. Сливница, на 9 км югозападно от гр. Костинброд и на 40 км източно от Българо-Сръбската граница.

Населението наброява около 450 души.

Разположено е в равнина около Пролешка река, която води началото си от непресъхващ извор в центъра на селото, каптиран и известен като "Римската чешма".
В близост се намира яз. Пролеша, който е подходящ за риболов.
Релефът е равнинен, с надморска височина около 550-560м.
Климатът е умерено-континентален. Зимата е сравнително студена със средномесечна януарска температура 2,6 ºС. Лятото е топло със средномесечна температура за юли 21 ºС.
Селото е благоустроено, с отлично изградена и поддържана инфраструктура. Водоснабдено, електроснабдено. Има покритие на всички мобилни оператори, автоматична телефонна централа, кабелна телевизия и  интернет. Предстои изграждане на канализационна мрежа.
Има редовен транспорт до гр. София - маршрутна линия. 
На около 2 км се намира и ж.п. спирка "Бригадир" на линията Перник - Волуяк.
През селото преминава пътят Костинброд - Хераково.
В селото има читалище, православен храм, аптека, магазини. Учебни заведения и лекарски практики има на 6 км разстояние, в гр. Божурище.
Поради близостта си до гр. Божурище и гр. София и наличието на свободни терени, районът става все по-атрактивен за инвестиции.
В селото има два мебелни завода, сушилня за дървeн материал и предприятие за изработка на паркет и греди от дъбов материал и работилница за камбани.
Благоприятните климатични условия, обуславящи се от близостта на планините Витоша и Люлин правят района  подходящ за билкопроизводство и екотуризъм. Община Божурище е обявена за една от най-чистите в страната, в екологично отношение.

Източник: http://bg.wikipedia.org/
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: