ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Могилино

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Могилино

Могилино е село в Централната част на Северна България. Намира се в община Две могили, област Русе.

Отстои на 62 км южно от центъра на гр. Русе, на 27 км югоизточно от гр. Две могили, на 182 км северозападно от гр. Варна и на 274 км североизточно от гр. София. Редовен автобусен транспорт до градовете Две могили и Русе.

Населението наброява приблизително 260 души.

Могилино се намира в източната част на Дунавската равнина, на надморска височина от 375 м. Релефът е равнинно-хълмист, а климатът - умереноконтинентален. Сухо, горещо лято и студена, снежна зима.

Селото е електрифицирано, водоснабдено и с изградени съобщителни мрежи. Тук има кметство, пощенски клон, читалище, общопрактикуващ лекар, стоматолози, православен храм, търговски обекти и къщи за гости.

Най-близките работещи учебни заведения са в съседното село Баниска (7 км).

Интерес представляват местното читалище "Селско събуждане", в коети има библиотека, както и православната църква "Св. Димитър", построена през 1882 г.

Край Могилино има отлични условия за лов и риболов. Намира се в близост до голям, живописен язовир - предпочитано място за пикник и риболов, както и до ловния дом "Голямо градище", част от държавното ловно стопанство "Черни Лом".

В района могат да се посетят още пещера Орлова чука - втората най-дълга пещера в България, както и девическият манастир "Св. Марина" в с. Каран Върбовка - където има аязмо с лековита вода.

Текст: Мирела
Снимки: www.mogilino.eu

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: