ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Деветаки

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Ловеч - с. Деветаки

Село Деветаки се намира в (област Ловеч) и е част от община Ловеч.
Отстои на 21 км на североизток от гр. Ловеч и на 3 км от р. Осъм, разположено върху три хълма.

Природни условия

Релеф - Населеното място е разположено в Деветашкото плато, в Предбалкана. В района се намират едни от най-големите пещери и пещерни комплекси в България.
Климатът се характеризира с горещо лято и хладна зима.
Води - В близост преминава р. Осъм, има множество подземни реки, водопади.
Територията на Деветашкото плато е включена и като част от Националната екологична мрежа Натура 2000.  Скалните комплекси в района са местообитание на редица видове птици, някои от които редки и застрашени.

Население

Приблизителният брой е 180 души.

 

Образование и култура

На територията на населеното място функционира читалище. Най - близките учебни заведения са на около 11 км, в с. Александрово.

 

Здравеопазване

В селото има лекарски кабинет с манипулационна, бившата здравна служба.

Инфраструктура

Близостта до областния град Ловеч и други големи градове в района създава предпоставки за благоустрояването на района. Пътната мрежа е добре развита.

История

Името на село Деветаки, дало името и на цялото плато, не е променено от основаването му. Смята се, че то произхожда от факта, че в местността е имало девет поселища от римско време, които са се обединили в едно.
В землището на селото има останки, свидетелстващи за обитаването му от траки и римляни.  

Туризъм

Това е един изключително красив район, който предоставя уникални възможности за практикуване на различни видове алтернативен туризъм. 
Със сигурност, сред най - известните атракции в региона е Деветашката пещера. Това е една от най-големите пещери в България. Общата й дължина е 2 442 м, общата й площ е 20 400 кв.м, височина - 60 м. В нея са направени открития на някои от най – интересните останки от времето на неолита по българските земи.
Тя е невероятна атракция както за туристи, така и за спелеолози – с огромен вход и просторни галерии. До нея води тясна пътека покрай реката. Пещерата е природна забележителност със статут на защитен обект с международно значение.
Достъпът до пещерата от 1 юни до 31 юли е забранен- това е вревето на размножителния период на прилепите, които обитават полусветлата част на пещерата. 

Източници: http://www.devetakiplateau.org

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: