ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

С.Лисиците

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - с. Лисиците

Село Лисиците се намира в планински район, на брега на река Арда. Намира се в община Кърджали, област Кърджали.


Селото отстои на около 15 км от град Кърджали, на 289 км от град Бургас и на около 255 км от столицата София.

Лисиците е населено място, разположено в Родопите, на брега на река Арда. Зимите в селото са меки, а летата - горещи.

Населението на селото, по последни преброявания на НСИ, наброява 31 души.

По въздуха село Лисиците е на не повече от 5км от Кърджали, но до него има само един път - този по висящия мост над стеснението на язовир "Студен кладенец". Мостът е дълъг 260м и, според местните, е най-дългият в страната. Жителите на селото се снабдяват с хранителни и други продукти от някое от близките села или в Кърджали. Препитанието си те набавят основно с отглеждане на животни, както и с риболов. Най-близките болница, поща и училище се намират в град Кърджали.

 

Забележителности и туризъм

На 100 метра южно от село Лисиците, на около 15 км югоизточно от Кърджали, се намира Тракийската крепост. В близост се намира и митичната местност Дамбалъ.

Правени са малко археологически проучвания през 70-те години, на повърхността са били намерени много фрагменти от различни по големина и дебелина глинени съдове. Крепостта датира от IV – I век пр.н.е. Тя заема билото на продълговатия връх, наречен „Чит кая“ (чит - зид, дувар; кая - камък). По отвесните скали от южната страна на крепостта се забелязват издълбани от човешка ръка скални елипсовидни и трапецовидни ниши. Те са разположени в три реда, на различни интервали една от друга. Има приблизително 50 ниши. Най-проходимата е северната каменна стена. Под скалистия връх между реките и селото има следи от тракийско селище, където са намерени две надгробни могили и няколко разрушени гроба от същия период.

 

 

Източници: http://valflo.blog.bg      http://bg.wikipedia.org       
Снимки: http://valflo.blog.bg    http://www.gherdjikov.com/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: