ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Бистренци

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Бистренци

Бистренци е село в Централната част на Северна България. Намира се в община Бяла, обл. Русе.

Отстои на около 56 км югозападно от гр. Русе, на 9 км югоизточно от гр. Бяла, на 57 км в същата посока от гр. Свищов, на 79 км западно от гр. Разград и на 63 км северно от гр. Велико Търново.

Населението наброява приблизително 380 души.

Бистренци се намира в Дунавската равнина, на надморска височина около 252 м. Релефът е разнообразен. Характеризира се с широки заоблени, ниски хълмове и платовидни участъци с черноземни и наносни почви. Климатът е умерено континентален. Летата са сухи и горещи, а зимите - студени.

Селището е много спокойно и добре уредено. То е електрифицирано, водоснабдено и телефонизирано. Има кметство, църква, старчески дом, магазини и кръчма. Най-близките учебни заведения и здравно обслужване са в общинския център гр. Бяла, както и в съседното село Копривец.

В близост преминава ж.п. линията Русе-Горна Оряховица и пътят Русе-Велико Търново - част от трансграничния транспортен коридор № 9.

Основният поминък на населението е предимно в селското стопанство. Най-голям е делът на зърнените култури – пшеница, ечемик и царевица. Животновъдството е съсредоточено основно в частните стопанства. Отглеждат се крави, свине, кози и пчели.

Туризъм

Туристическите забележителности са съсредоточени в общинския център гр. Бяла - каменният мост, построен на река Янтра през 1865-1867 г. от майстор Кольо Фичето и Музеят на Освободителната руско-турска война.

Туристическата база и дейността на Сдружение "Ловно-рибарско дружество-Сокол"- гр. Бяла предполага възможности за ловен туризъм.

Недалеч се намира и Природен парк "Русенски Лом", който е обявен за защитена територия през 1970 г. Там могат да се посетят Ивановските скални църкви.

Източник: http://byala.bg
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: