ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Тръстеник

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Тръстеник

Тръстеник е село в Централната част на Северна България. Намира се в община Иваново, Област Русе.

Отстои на около 28 км югозападно от гр. Русе и 12 км от с. Иваново в същата посока. Отстои на около 29 км североизточно от гр. Бяла и 77 км северозападно от гр. Разград. На север граничи със селата Пиргово и Мечка, на запад - със с. Екзарх Йосиф, на юг - с гр. Две могили, а на изток границите му достигат до селата Иваново и Кошов.
Населението му е едно от най-многобройните в общината -  наброява около 1 380 души.

Инфраструктура

Тръстеник е съвременно и благоустроено село с основно училище и читалище с музейна сбирка, детска градина, общопрактикуващ лекар и стоматолог, аптека. Има също пощенска станция, тото пункт, стадион, църква, две джамии, телевизионна кула. Редовни транспортни връзки с областния център гр. Русе и другите населени места в областта.
Край селото преминава главен международен път Е 85, който е част от европейски коридор №9 (Хелзинки - Санкт Петербург - Москва/Псков - Киев - Букурещ - Русе - Димитровград – Александруполис).

Икономика

Като приоритетен отрасъл се развива земеделието и по-специално - растениевъдството. Произвеждат се зърнени и технически култури. Районът е с традиции и в отглеждането на винени сортове лозя. От животновъдството добре развити са говедовъдство и овцевъдство. В землището на селото има благоприятни условия за развитие на пчеларството - разнообразна медоносна растителност. Липсата на промишлени предприятия в района създава предпоставки за развитие на биологично производство на земеделска продукция.

Туризъм

Селото и местностите около него са подходящи за развитие на познавателен, еко, селски, културен, фестивален, ловен и други видове туризъм.
На територията на Тръстеник има паметници, свързани с Руско-турската освободителна война. В сградата на старото кметство има исторически музей.
Всяка година октомври месец се провежда сбор. В края на лятото в читалище "Христо Ботев" децата на село Тръстеник организират концерт.
Интересен обект в близост са "Ивановски скални манастири и църкви"- има запазени множество скални църкви, отделни килии и уникални стенописи. Достига се с транспорт по асфалтиран път или по маркирана пътека за 40 мин.

ПРИРОДА

Релефът е преобладаващо низинен и равнинно-хълмист, което благоприятства земеделието и не създава проблеми при изграждане на техническата инфраструктура. Заема част от Източната Дунавска равнина.
Лятото е сухо и горещо, а зимата - студена.
Най-значим хидроресурс са водите на река Дунав, отстояща на около 10 км от селото.

Източници: http://bg.guide-bulgaria.com/ http://bg.wikipedia.org
Снимки: http://www.panoramio.com/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: