ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Пиперково

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Пиперково

Пиперково е село в Северна България. Намира се в община Ценово, област Русе.

Разположено е на 58 км югозападно от центъра на гр. Русе, на 6 км западно от с. Ценово, на 26 км югоизточно от гр. Свищов, на 219 км северозападно от гр. Варна и на 261 км североизточно от гр. София. Има редовен автобусен транспорт до общинския център и съседните населени места.

Населението е около 380 души. 

Селото се намира в средната част на Дунавската равнина, на 90 м надморска височина. Релефът е равнинно-хълмист, а климатът - умереноконтинентален. Лятото тук е горещо и сухо, а зимата - студена.

Пиперково е електрифицирано, водоснабдено и с изградени съобщителни мрежи. На територията му има кметство, пощенски клон, читалище с библиотека, православна църква и търговски обекти. В общинския център Ценово са най-близките учебни заведения и медицинско обслужване.

Добрите климатични условия и плодородната почва създават предпоставки за развитието на земеделието като приоритетен отрасъл. Отглеждат се предимно слънчоглед, царевица, ечемик. Добри условия има за развитие на овцевъдството. 

ТУРИЗЪМ

Районът е с изключително живописна природа, която създава предпоставки за практикуване на различни видове туризъм. Има възможности за риболов по поречието на р. Янтра. Могат да се уловят кефал, распер, щука, сом, бяла риба, костур и бяла мряна.

Реката предлага и чудесни възможности за каяк туризъм. Участъкът от нея, подходящ за спускане с каяк е от гр. Бяла до устието й в Дунав.

Районът на град Русе е известен с Природен парк "Русенски Лом", в който могат да се видят пещери и скални образувания, исторически паметници и зони с богато видово разнообразие.

Текст: Мирела
Снимки: www.panoramio.com, интернет 

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: