ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Българене

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - с. Българене

Българене е село в Северна България. Намира се в община Левски, област Плевен.

В България има още две населени места, носещи същото наименование - в община Ловеч, област Ловеч и в община Раднево, област Стара Загора.

Отстои на 11 км северозападно от гр. Левски и на 39 км източно от гр. Плевен. Съседните села Малчика и Изгрев са съответно на 4 км югоизточно и на 5 км северозападно. Столицата София е на 203 км югозападно. 

Разположено е в Дунавската равнина, в близост до течението на р. Осъм, а надморската му височина достига 72 м. Климатът в района е умерено-континентален и се характеризира с горещо лято и сравнително студена зима.

Постоянното население на селото наброява около 890 души.

Българене е едно от големите села в общината и е сравнително добре уредено. Има много добри транспортни връзки, тъй като се намира на кръстопът на главни пътни артерии, което спомага за икономическото му развитие. Автобусен транспорт го свързва с останалите населени места. Изградени са водопреносна и електропреносна системи, както и телефонна централа. Всички мобилни оператори имат покритие. Централните улици са асфалтирани и осветени.

Тук функционират кметство, читалище, основно училище, магазини и заведения. Един общопрактикуващ лекар и един стоматолог са поели здравната грижа за местните. Най-близката детска градина е в съседното село Малчика. Болница ще откриете в гр. Левски, където има и средни училища.

Река Осъм предоставя добри възможности за отмора сред природата и любителски риболов.

Северно от селото се намира трепетликова топола на повече от 100 години, която е защитен обект „Вековно дърво“. Може да видите и стария римски мост.

Поради благоприятното му местоположение тук са намерени множество предмети от различни епохи - битови съдове от тракийско време, както и римски монети.

Природен парк Персина, който обхваща 19-те Беленски острова е друга забележителност в близост (34 км). Уникалността и екологичното значение на парка се състоят в това, че тук се намират три биосферни резервата:

  • Персински блата – влажна зона с международно значение, обитавана от многочислени колонии от блатни птици. Песченя е гнездовище на немия лебед, както и уникално есенно сборище на черния щъркел.
  • Милка и Китка, обхващащи едноименните острови от архипелага са запазени заливни гори (от бяла върба и топола). Тук гнездят по двойки морски орли – много рядко срещан вид, включен в "Червената книга на България" и в книгата "Застрашени птици в Европа".
  • защитена местност Кайкуша – остатък от влажна зона в Свищовско-Беленската низина.

Красива природна забележителност, която задължително трябва да посетите са Крушунските водопади в местността Маарата (25 км югозападно). 

Туристическа атракция е Деветашката пещера - една от най-големите и внушителни пещери в страната, намираща се на брега на река Осъм, на около 43 км югозападно от Българене.
 
Източници: http://bg.wikipedia.org
Снимки: http://www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: