ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Милковица

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - с. Милковица

Милковица е село в Северна България. Намира се в община Гулянци, област Плевен

Отстои на 4 км източно от гр. Гулянци и на 36 км северно от гр. Плевен. Столицата София е на 187 км югозападно.  

Намира се в централната част на Дунавската равнина на десния бряг на р. Вит, а надморската му височина е 161 м. Климатът е умереноконтинентален със студена зима и топло лято, количеството на валежите е малко. 

Железопътен и автобусен транспорт го свързват с останалите населени места. Селото е едно от големите в общината и е много добре уредено. Изградени са водопреносна и електропреносна мрежи. Покритие имат всички мобилни оператори. 

Постоянното население наброява около 1913 души.

В Милковица работят кметство, поща, основно училище, детска градина и ясла. Има добре поддържан стадион, магазини и заведения. За здравето на хората се грижат един общопрактикуващ лекар и един стоматолог. Най-близките медицински център и болница са на територията на град Гулянци.

Туризъм и забележителности

В района има две защитени местности. Течението на р. Вит е местообитание на важни представители на фауната (бозайници, влечуги, земноводни, риби и безгръбначни видове). Освен това е и ключов рибен коридор - тук могат да бъдат открити 44 вида. Другата защитена местност е Никополското плато, което предоставя местообитание за 92 вида птици, много, от които са застрашени или заплашени. На това място живеят също редки ендемични растителни видове. 

Културното и архитектурното наследство е представено основно от археологическия резерват "Улпия Ескус", в село Гиген (24 км), който е обявен за паметник на културата с национално значение. Той представлява останки от римски и византийски град. 

Близостта до реките Вит, Искър и Дунав създава отлични условия за почивка сред природата, разходки и риболов.

Източници:http://bg.wikipedia.org
Снимки:http://www.panoramio.com/ 

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: