ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Драгичево

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Перник - с. Драгичево

Драгичево е село в Западна България. То се намира в община Перник, Област Перник.

Отстои на 10 км източно от центъра на гр. Перник, на 20 км югозападно от гр. София, на 4 км северно от с. Рударци, на 76 км в същата посока от гр. Благоевград.

Населението наброява около 1950 души.

Състои се от четири махали, които носят имената на местността, в която са застроени - Калиница, Реката, Гарата и Рударска.

Драгичево е разположено на югозападния склон на планината Люлин, във Владайската седловина, на височина 840 метра.
Попада в умереноконтиненталната климатична област. Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на април. Лятото не е горещо. Зимата настъпва по-рано в сравнение с други части на страната.
Тук тече Драгичевска река, а в близост се намира Драгичевското езеро  - единственото естествено езеро в Люлин планина.

Селото е благоустроено и с добре поддържана инфраструктура. Изградени са електропреносна  и водоснабдителна мрежи, има покритие на всички мобилни оператори, автоматична телефонна централа.
Тук има основно училище, целодневна детска градина, читалище, общопрактикуващ лекар и двама стоматолози.
Редовен автобусен транспорт го свързва с населените места в общината / Междуселищна автобусна линия №23.
Разположено е в близост до ж.п. линия София - Перник.
Драгичево се намира на главен път Е 79 /София - Кулата/, част от Автомагистрала Струма, която осъществява транспортана връзка с Гърция. В региона се намира един от най-старите търговски пътища на Балканите - София - Солун - Скопие.
Поради стратегическо доброто си разположение, тук има няколко бензиностанции и средата благоприятства развитието на отрасли от средния бизнес.

Туризъм и забележителности

Природата тук е много красива. Има условия за практикуване на еко и познавателен туризъм.

Тук се намира Драгичевкото езеро, което е чудесно място за разходка.

Ботаническият резерват „Острица” е разположен по склоновете на връх Острица, в планината Голо бърдо, разделяща Пернишката и Радомирската котловина. Това е една от най-старите защитени територии в България. Още през 1943 г. е обявен за природен парк с цел опазването на уникалния релеф, както и на множеството ценни растителни екземпляри с голяма научна стойност, които се срещат тук.
Сега „Острица” е „поддържан резерват” с площ от 134.6 ха.
Само тук вирее витошкото лале - защитено растение, което расте на височина 1500-2000 метра,  на влажни поляни. То е символ на Витоша планина.

Великолепни условия за ловен туризъм и отдих предоставя ловно стопанство “Витошко”, където функционира и държавната дивечовъдна станция “Витошко-Студена” с развъдник за планинска пъстърва.

На 12 км разстояние се намира язовир Студена, който дава началото на река Струма. Той е в рамките на природен резерват "Витошко" и е основен водоизточник за гр. Перник и региона. Поради това е забранен за посещения и риболов откъм вододайната зона - с. Студена.

Селото е изходен пункт към курорта Рударци и към Селимишкия дял на Витоша.

На 4 км северно от селото се намира Дивотинският манастир "Св. Троица", построен през 1046г. и е един от най-старите и запазени манастири около София.

Текст: Мирела
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: