ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Златолист

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - с. Златолист

Златолист е село в Южна България. То е част от община Крумовград, област Кърджали.

В България има още едно селище със същото наименование - в община Сандански, област Благоевград.

Отстои на около 9 км северозападно от град Крумовград, на около 47 км югоизточно от областния център Кърджали и приблизително на 287 км в същата посока от столицата София. Съседното село Горна кула се намира на 2 км в посока югозапад.

Селото е разположено в Източните Родопи, в район с планински релеф на надморска височина около 250 м. Попада в преходно-континентална климатична зона. Зимата е сравнително мека, а лятото е продължително и горещо.

Тук живеят около 90 души.

Селото има сравнително добра инфраструктура - повечето улици са асфалтирани, електрифицирано и водоснабдено е, всички мобилни оператори имат покритие, редовен автобусен транспорт го свързва с околните населени места.

Златолист е разположено на 3 км от една от основните пътни артерии в Южна България - II 59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград, която свързва община Крумовград със съседните общини, с областния център Кърджали и националната транспортна мрежа.

Най-близкото начално училище с присъединена група в детска градина е в село Горна кула. Гимназия и целодневна детска градина ще намерите в град Крумовград. Отново там може да бъде получена и медицинска помощ. На територията на града има две здравни заведения - многопрофилна болница за активно лечение и медицински център.

 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И ТУРИЗЪМ

В близост до село Златолист преминава река Крумовица, чието средно течение, в участъка между село Горна кула и устието на р. Душан дере, е част от орнитологично важното място "Крумовица”. Покрай реката има редица скални комплекси с различни изсичания в тях, доказателство, че поречието е било населено още от дълбока древност. 

В землището на съседното село Вранско /7 км югоизточно/, в местността Керемид чели, може да бъде посетено праисторическо селище, отнасящо се към културата Караново II /среден неолит - 5 хил. пр. н.е./, а в село Чайка /12 км северозападно/ са открити скални ниши, свързани с ритуална дейност.

Интерес представлява разположената в Крумовград средновековната еднокорабна църква в централната част на Крумовград, изградена от дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан.

Джамията "Сейтляр джамиси" е обект с важно значение за културното наследство на града. Изградена на основите на стара талпена джамия от XVI - XVIII век, тя е основната причина за възникването на града и околните села. Във връзка с петъчните събирания на вярващите, около църквата възникват търговски отношения, появяват се търговски складове, а по-късно и жилища.

В сграда, паметник на културата, е разположена и музейна сбирка, която включва над 2000 експоната, разказващи за културно-историческото наследство на община Крумовград.

Източници: www. krumovgrad.bg , http://bg.guide-bulgaria.com/
Снимки: www.panoramio.com 

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: