ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Добриново

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Бургас - с. Добриново

Добриново е село в Югоизточна България. Намира  се в община Карнобат, Област Бургас.
Отстои на 60 км. от гр. Бургас и на 24 км. от гр.Карнобат на границата между Бургаски и Ямболски окръг.

природни условия

Релефът в по-голямата си част е равнинен. Територията попада в преходно - континенталната климатична област. Средногодишната температура (11.4°С) на въздуха и средномесечната температура на януари (0.1°С) определят климата като мек.

Икономика

Благоприятните климатични условия и плодородните почви в землището на селото определят  земеделието като приоритетен отрасъл в икономиката. 

Инфраструктура

Сравнително добре развита инфраструктура.
Транспортна инфраструктура - През територията на общината преминава първокласният път Бургас - София, който осигурява връзките й с големите индустриални и консумативни центрове в Южна България. Вътрешната пътна мрежа е развита добре и осигурява удобни транспортни връзки на всички населени места от общината с гр. Карнобат и производствената му зона. Гара Карнобат е четвъртият по големина железопътен възел в страната. Гарата разполага с вагонно депо, локомотивно депо, товарна гара и общежитие. Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява от местни водоизточници и водоснабдителна система "Камчия".  
Съобщителната инфраструктура осигурява бърза и сигурна връзка с населените места в района.

Население

Приблизителен брой - 200 души.

Образование и култура

В селото функционира читалище. Най-близките училища и детски градини са в гр. Карнобат. 

Здравеопазване

Най - близката болница е в общинския център. Разполага със 140 легла и обслужва Карнобатска и Сунгурларска община. "Медицински център І - Карнобат" ЕООД осъществява специализирана медицинска помощ.

туризъм

Близостта на Черно море, мекият климат, красивата природа и богатото историческо минало на региона обуславят развитието на морски, еко, винен, исторически, културен.

Източник: http://www.bsregion.org/ 
Снимки: http://www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: