ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

С. Стамболово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Русе - с. Стамболово

Стамболово е село в Северна България. То се намира в община Сливо поле, област Русе.

В България има още три села със същото име. Намират се в община Ихтиман (област София), община Павликени (област Велико Търново) и община Стамболово (област Хасково).

Стамболово отстои на 32 км югоизточно от центъра на гр. Русе, на 9 км в същата посока от гр. Сливо поле, на 101 км югозападно от гр. Силистра, на 189 км северозападно от гр. Варна и на 336 км североизточно от столицата София.

През селото минава редовен автобусен транспорт до гр. Русе.

Стамболово е разположено в източната част на Дунавската равнина, на 127 м надморска височина. Релефът е равнинно-хълмист, а климатът - умереноконтинентален. Летата са сухи и горещи, а зимите - студени.

Населението наброява приблизително 730 души. Селото е електрифицирано, водоснабдено и с изградени съобщителни мрежи. Има кметство, пощенски клон, читалище с библиотека и търговски обекти. В общинския център Сливо поле са най-близките учебни заведения и здравно обслужване.

Основният поминък тук е селското стопанство. Отглеждат се зърнени култури, зеленчуци, плодове, както и селскостопански животни (домашни птици, овце, свине).

Туризъм

На около 16 км от селото преминава река Дунав, която е втората най-дълга река в Европа. Горите по нейното поречие са дом на много растителни и животински видове. Бреговете на реката са приятни за отдих и туризъм. Любителите на риболова могат да уловят сом, шаран, бяла риба, костур, щука и др.

В защитената местност "Калимок-Бръшлен" е съхранено богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, влечуги, земноводни и бозайници, редки, застрашени от изчезване и изчезващи видове - регистрирани в Червената книга на България.  

В дивечовъдното стопанство "Сеслав" успешно се ловува благороден елен, сърна, дива свиня, вълк, чакал, лисица и дива котка.

Текст: Мирела
Снимки: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: