ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Драготинци

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - с. Драготинци

Драготинци е село в Западна България, в Община Сливница, област София.

Отстои на 12 км западно от гр. Сливница, на 44 км северозападно от гр. София, на 13 км южно от Драгоман и на 27 км югоизточно от КПП Калотина.

Населението наброява около 50 жители.

Релефът е с равнинно-хълмист характер като средната надморска височина е 691 м.
Климатът е умереноконтинентален. Лятото е горещо, а зимата хладна. Наблюдават се отрицателни стойности на средната януарска температура от около - 2,5 С и средни юлски температури от около 18,4 С.
Количеството на валежите е малко.

Драготинци е благоустроено и с добре поддържана инфраструктура. Изградени са електропреносна, водоснабдителна и съобщителна мрежи. Липсва канализационна мрежа.
На няколко километра от селото минава ж.п. линията Калотина запад - Свиленград. В близост минава международният път Е-80, от Белград през София за Истанбул.
Тук функционират кметство и магазин за хранителни стоки.
Учебни заведения и здравен пункт има в общинския център.

Поради добре изградената инфраструктура и близостта до общинския и до областния център, значителна част от населението намира работа там. На територията на общината функционират над 15 малки и средни предприятия. Основно място заемат транспортът и ремонтът на тежкотоварни и лекотоварни автомобили. Традиционно в района се добива варовик, основно в кариера „Козяк“. Строи се модерен завод за производство на строителни материали и консумативи. Водещ сектор е селското стопанство, като земеделието е концентрирано предимно в малки частни стопанства. Има 3 язовира, които се използват както за развъждане на риба, така за спортен риболов през летните месеци.

ТУРИЗЪМ

Природните дадености, като живописна природа, чист въздух, близост до водоизточници, лесният и бърз достъп по първокласен път правят селото предпочитано, както за целогодишно живеене, така и за отдих  през почивните дни. Има условия за практикуване на селски, риболовен, еко туризъм. 

В района на селото има няколко язовира за спортен риболов („Воден свят“ — на около 4 км, до село Радуловци, язовир „Братушково“, до едноименното село и язовир „Извор“, до село Извор), и един естествен —Алдомировското блато. То е една от забележителностите на селото. Блатото е защитена местност, в която се срещат много редки видове растения и водолюбиви птици.  Площта му е 129,40 хектара.
В района на блатото са разположени местностите Мека црев и Три уши, където през ноември 1885 година се водят едни от най-важните сражения от Сръбско-българската война.

Текст: Мирела
Снимки: http://info.slivnitsa.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: